Skip links

Konsul / Consul

Honorowy Konsul Republiki Peru

Roman Walasiński

Urodzony w roku 1964, pan Roman Walasiński otrzymał wykształcenie ekonomiczne i prawnicze i od lat 90-tych jest wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Rady Adwokackiej. Związany jest z branżą medyczną od roku 1995, a od 1998 roku pracuje w obecnym Swissmedzie, początkowo jako prokurent, dyrektor generalny i ostatecznie prezes zarządu. Ponadto jest społecznikiem, pełnił funkcję radnego dzielnicy Wzgórze Mickiewicza oraz wiceprezesa Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, jest członkiem Business Center Club oraz laureatem Złotej Dziesiątki plebiscytu BIZNESMEN ROKU 2003 w województwie pomorskim. Otrzymał także Dyplom dla Mistrza Kadr 2004 roku w ochronie zdrowia za działania promujące nowoczesne zarządzanie kadrami w ochronie zdrowia.