Skip links

Share

Pomoc dla Peru

Już kilkaset tysięcy Peruwiańczyków zostało poszkodowanych podczas trwającej od grudnia pory deszczowej. Ulewne deszcze i spływająca z Andów woda spowodowały w północnej części kraju katastrofalne powodzie oraz kamienne i błotne lawiny. Według oficjalnego komunikatu rządu, dotychczasowy bilans to blisko sto ofiar śmiertelnych, 700 tysięcy osób zostało bez dachu nad głową, zniszczone ponad 180 tysięcy domów mieszkalnych i firm oraz kilka tysięcy kilometrów dróg, część kraju odcięta od energii elektrycznej i telekomunikacji. Mieszkańcy zalanych terenów nie mają również dostępu do pitnej wody, a większość z poszkodowanych straciła dorobek całego życia.

Powódź spowodowała także olbrzymie straty dla gospodarki. Przez samo wstrzymanie produkcji w północnych regionach gospodarka straciła ponad 3 miliardy dolarów amerykańskich, co stanowi 1,6 rocznego PKB Peru. Ogromne koszty poniesione również zostaną chociażby na naprawę infrastruktury drogowej. Martin Vizcarra, Minister Transportu w rządzie Peru, szacuje je na milion dolarów a czas potrzebny na odbudowę dróg i mostów na 2 do 3 lat. Prezydent Pedro Pablo Kuczynski wysłał setki żołnierzy i policjantów na pomoc poszkodowanym, którzy między innymi pontonami ewakuują mieszkańców zalanych terenów. W każdym z regionów dotkniętych klęską prezydent mianował specjalnych ministrów odpowiedzialnych za pomoc mieszkańcom.

Leżące w Ameryce Południowej Peru to kraj odległy geograficznie, ale zarazem bardzo bliski Polsce. Nazwiska Ernesta Malinowskiego, polskiego inżyniera, Ryszarda Małachowskiego, architekta Limy, ojca Edmunda Szeligi, odkrywcy i nauczyciela czy Edwarda Habicha, założyciela pierwszej politechniki w Ameryce Południowej są znane i poważane wśród mieszkańców Peru. Związki polsko-peruwiańskie zostały wzmocnione poprzez ostatnią beatyfikację polskich męczenników z Peru: ojców Franciszkanów – Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.

W związku z pogarszającą się sytuacją w kraju i prognozami kolejnych obfitych opadów, Ambasada Peru w Warszawie wystosowała oficjalny apel o pomoc finansową dla osób poszkodowanych podczas powodzi. Pieniądze zostaną skierowane do Narodowego Instytutu Obrony Cywilnej (Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI), oficjalnego podmiotu organizującego i wdrażającego akcję pomocy dla dotkniętych regionów. Odwołując się do naszej wspólnej historii, Jego Ekscelencja Ambasador Peru w Polsce, pan Alberto Salas Barahona oraz Konsul Honorowy Republiki Peru w Gdańsku, pan Roman Walasiński zachęca do dokonywania wpłat na utworzone w tym celu przez Ambasadę konto bankowe.

Konsulat Honorowy Peru w Gdańsku również włącza się w akcję pomocową organizując aukcje atrakcyjnych przedmiotów peruwiańskiego rękodzieła na znanym polskim portalu aukcyjnym pod wspólnym hasłem POMOC DLA PERU. Całkowity dochód zostanie przekazany Ambasadzie Peru w Polsce na wsparcie dla poszkodowanych.

Adresy do aukcji :

Celem przekazania pomocy finansowej udzielonej przez członków społeczności peruwiańskiej, polskich obywateli oraz polskie instytucje, Ambasada Peru w Polsce utworzyła następujące konto bankowe:

Właściciel konta: EMBAJADA DEL PERÚ EN POLONIA AYUDA A DAMNIFICADOS 2017
Bank : Citibank Handlowy, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Numer konta: 96 1030 1508 0000 0005 0113 7007 (w złotówkach)
SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL