Skip links

Relacje kulturowe

Ambasada Peru w Polsce prowadzi liczne działania kulturalne, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Ministerstwami Spraw Zagranicznych; Kultury; i Środowisko Polski, a także z innymi podmiotami lokalnymi. Wiele wydarzeń organizowanych przez Ambasadę Peru odbyło się z udziałem wysokich władz polskich, co podkreśla znaczenie Peru w Polsce, szczególnie w sferze kulturalnej.
W ramach współpracy międzyuczelnianej – z inicjatywy i przy wsparciu Ambasady Peru w Polsce – kilka peruwiańskich uczelni zarządzało i / lub realizuje różne umowy o współpracy. Peruwiańska Misja Dyplomatyczna w Polsce działa na rzecz poszerzania i rozwijania współpracy między uczelniami obu krajów, a także wspiera peruwiańskich studentów, którzy uczęszczają na wiele polskich uczelni.

źródło: http://www.perupol.pl/  (Ambasada Peru w Polsce)