Skip links

Stosunki współpracy politycznej

Peru i Polska nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1923 r. Przez te wszystkie lata podpisywane były porozumienia w różnych dziedzinach, które wzmacniały więzi przyjaźni i współpracy między tymi dwoma krajami.
W 1991 roku oba kraje zgodziły się na utworzenie mechanizmu konsultacyjnego wśród wyższych urzędników ich odpowiednich ministerstw spraw zagranicznych. Do tej pory odbyło się siedem spotkań w ramach tego Mechanizmu na poziomie Wiceministra Spraw Zagranicznych, na których dokonuje się aktualizacji i przeglądu postępów w stosunkach dwustronnych, z których ostatnie odbyło się w Warszawie (szóste odbyło się w Limie w Marzec 2008).
VII Peruwiańsko-Polska Konsultacje Polityczne pod przewodnictwem strony peruwiańskiej, wiceministra spraw zagranicznych, ambasadora Néstora Popolizio, a ze strony polskiej – ambasadora Marka Ziółkowskiego, podsekretarza stanu ds. Bezpieczeństwa i polityki wschodniej, Ameryki i Europie.
Program prac obejmował różne działania, w tym wywiad z Ministrem Spraw Zagranicznych RP Witoldem Waszczykowskim; wizyta u Przewodniczącego Polsko-Peruwiańskiego Zespołu Parlamentarnego posła Józefa Leśniaka w siedzibie Sejmu Narodowego; oraz umieszczenie ofiary kwiatowej na popiersiu Inki Garcilaso de la Vega, znajdującego się na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wizyty wiceminister Peru wystosował do Ministra Spraw Zagranicznych RP list od Ministra Spraw Zagranicznych Peru, zapraszając go do złożenia oficjalnej wizyty w Peru.
Podobnie przy tej okazji podpisano „Porozumienie o wykonywaniu działalności zarobkowej przez członków personelu misji dyplomatycznej lub konsularnej członka personelu misji dyplomatycznej lub konsularnej” oraz „Protokół ustaleń o współpracy naukowej i logistycznej na Antarktydzie”. Ponadto ogłoszono zamiar powołania konsulatów honorowych na Lubelszczyźnie, Górnym i Dolnym Śląsku, które dołączyłyby do pozostałych czterech istniejących obecnie honorowych konsulatów peruwiańskich z siedzibą w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Gdańsku. W tym sensie na przełomie 2018 i 2019 roku rozpoczęły działalność peruwiańskie Konsulaty Honorowe odpowiednio w Katowicach i Lublinie.
W kontekście spotkań politycznych na najwyższym szczeblu należy zwrócić uwagę, że 14 maja 2008 r. Premier RP Donald Tusk złożył oficjalną wizytę w Peru. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa rządu RP w Peru, odzwierciedlająca rosnące zainteresowanie Polski Ameryką Łacińską. Po tej oficjalnej wizycie premier Donald Tusk wziął udział w V Szczycie Szefów Państw i Szefów Rządów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Unii Europejskiej (V Szczyt LAC-UE), który odbył się w Limie 16 Maj 2008. Z tej okazji została podpisana Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana w Limie 14 maja 2008 r. Oraz Program Wykonawczy na lata 2008-2011 Konwencji o współpracy kulturalnej i naukowej.
Ostatnią wizytą w Peru była polska głowa państwa, którą odbył w kwietniu 2002 roku ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Peru pragnie zacieśnienia stosunków polityczno-dyplomatycznych na najwyższym szczeblu, dlatego Prezydent Peru Martín Vizcarra wystosował zaproszenie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z oficjalną wizytą w Peru.
W dniu 2 października 2019 r. W Limie odbył się VIII Peruwiańsko-Polska Mechanizm Konsultacji Politycznych, przy okazji którego omówiono różne aspekty stosunków dwustronnych oraz przygotowania do stulecia stosunków dyplomatycznych. w 2023 roku.

źródło: http://www.perupol.pl/  (Ambasada Peru w Polsce)